fbpx

dr Milka Budakov

Kategorija: Osnovna Objavljeno subota, 06 april 2019 Autor Administrator

Zdravlje predstavlja telesno, duševno, socijalno i ekonomsko blagostanje, a ne samo odsustvo bolesti i nesposobnosti za rad (definicija Svetske zdravstvene organizacije).

 

 

dr Milka Budakov je rodjena 1956.godine. Majka jednog deteta.

Zvanje doktora medicine stekla je na medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

  1. godine zasnovala je radni odnos na Institutu za zaštitu zdravlja dece i omladine u Novom Sadu.
  2. – 2010. godine je bila Predsednica Komisije za preglede dece ometene u psihofizičkom razvoju za Južno Bački okrug.
  3. – 2012. godine Načelnica pedijatrije Doma zdravlja Novi Sad.
  4. – 2013. godine Savetnik direktora Doma zdravlja Novi Sad.
  5. – do danas Zamenik Pokrajinskog sekretara za za socijalnu politiku, demografiju I ravnopravnost polova.

Takodje je Predsednica interesorne komisije (Komisija daje podršku deci sa invaliditetom u obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom delu života deteta).   

Učesnik je mnogobrojnih stručnih sastanaka kako u zemlji tako i inostranstvu sa radovima. 

Član je sekcije za alternativnu medicinu pri Srpskom lekarskom društvu Vojvodine.

Završila je Školu bioenergije 2015. godine i od tada koristi znanje koje je stekla u radu sa svojim pacijentima.

 

Anatomija je deo biologije koji izučava živa bića i istražuje oblike tela živih bića (morfologija), njihove funkcije (fiziologija), njihov medjusobni odnos i odnos prema okolini u kojoj žive.

 

Humana Anatomija je najstarija nauka koja se bavi gradjom i funkcijom čovečjeg tela. Razvijala se uporedo sa medicinom kao njen nerazdvojni i jedinstveni deo. Ljudsko telo je sastavljeno od velikog broja organa, od koji svaki ima i svoj posebni oblik i svoje posebno delovanje. Pojedini organi nisu potpuno nezavisni jedan od drugoga, nego više njih čini celinu u kojoj jedan organ upotpunjuje delovanje drugog, a svi služe složenijem zadatku. Ljudsko telo je kombinacija sistema, svaki sistem je jedinstven, ali ne može da deluje bez podrške ostalih sistema.

 Izučava strukturu ljudskoga tela, Patološka anatomija je nauka koja proučava obolele organe. Svaka anatomska jedinica počinje prvo sa opisom strukture organa ili sistema (kao na primer nervi, nervni sistem, srce itd...). Ljudsko telo je sastavljeno od mnogo organa, za ljudsko telo se kaže da je sastavljeno od mišića, kostiju, živaca i krvi. Delovi ljudskog organizma medjusobno su povezani, i ako jedan njegov jedan deo ne funkcioniše dobro, onda se izaziva poremećaj i ostalih delova.

 

Na kursu “Upoznavanje sa osnovama anatomije i funkcionalnosti organa, za potrebe energetskog iscelivanja” radićemo:

  • Anatomija ljudskog tela
  • Govorićemo o svakom sistemu organa posebno i njihovoj povezanosti
  • Zašto primenjujemo i učimo metode i tehnike Bioenergije
  • Praktično izvodjenje metoda i tehnika bioenergije
  • Korisni saveti u vezi ishrane i zdravim stilovima života

Trajanje 3 sata

Pogodaka: 287

365 dana Ljubiživot izazova - KO SAM JA?

 Ovaj Vebinar je održan uživo 05.06.2018. godine, sada

možete investirati u sebe i pogledati snimak na platform, tako što ćete u bilo kojoj banci ili pošti uplatiti preko opšte uplatnice

 Naziv: Chill out

Ž.Zrenjanina 10, 21000 Novi Sad

Svrha doznake: 365 dana Ljubiživot izazova - KO SAM JA?

Iznos: 960,00 dinara

Br. Računa: 310 -8462 - 47  Poziv na broj nema 

Takođe možete investirati i putem interneta

pritiskom na dugme investirate u sebe preko PayPal sistema za 8 evra 

Uspešna komunikacija - Lek za odnose

 Ovaj Vebinar je održan uživo 12.06.2018. godine, sada

možete investirati u sebe i pogledati snimak na platform, tako što ćete u bilo kojoj banci ili pošti uplatiti preko opšte uplatnice

Naziv: Chill out

Ž.Zrenjanina 10, 21000 Novi Sad

Svrha doznake: Uspešna komunikacija - Lek za odnose

Iznos: 960,00 dinara

Br. Računa: 310 -8462 - 47   Poziv na broj nema

Takođe možete investirati i putem interneta

pritiskom na dugme investirate u sebe preko PayPal sistema za 8 evra 

 

Mars i Venera u ljubavnom razumevanju - Šta žene žele?

 Ovaj Vebinar je održan za 19.06.2018. godine, sada

možete investirati u sebe i gledati Vebinar,  tako što ćete u bilo kojoj banci ili pošti uplatiti preko opšte uplatnice

Naziv: Chill out

Ž.Zrenjanina 10, 21000 Novi Sad

Svrha doznake: Mars i Venera u ljubavnom razumevanju

Iznos: 960,00 dinara

Br. Računa: 310 -8462 - 47   Poziv na broj nema

Takođe možete investirati i putem interneta

pritiskom na dugme investirate u sebe preko PayPal sistema za 8 evra